Medal PTE

Medal PTE.
Polskie Towarzystwo Energetyczne nadaje Medal PTE, za szczególne osiągnięcia w zakresie: -innowacyjnych technologii, -programów, -materiałów, -produktów, -sposobów wykonania i wytwarzania budynków, -maszyn i urządzeń energetycznych oraz Firm i Instytucji.

Medal PTE jest gwarantem:
innowacyjności i efektywności energetycznej produktu.

Medal przyznawany jest po wykonaniu analizy dokumentacji produktu, wykonaniu niezbędnych obliczeń i  badań weryfikujących zgodność produktu z odpowiednimi normami i przepisami.
Medal przyznawany jest na okres trzech lat. Każda zmiana w technologii, w procesie produkcji-wytwarzania wyrobu powoduje konieczność wykonania dodatkowych badań weryfikujących.
Wnioski zainteresowanych Firm, Osób i Instytucji, uzyskaniem Medalu PTE należy kierować, na adres:

We wniosku należy określić, min. rodzaj produktu, jego istotne zalety i oczekiwania w zakresie nadania Medalu PTE.
Wszystkie wnioski poddawane są ocenie wstępnej przez Komisję Weryfikacyjną PTE.
Po ocenie Komisji wniosek może być oddalony, skierowany do uzupełnienia lub zakwalifikowany do dalszych prac badawczych.
Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia, do Wnioskodawcy przesyłany jest projekt porozumienia i zakresu prac niezbędnych dla oceny zasadności wniosku o nadanie Medalu  PTE.

This entry was posted in Pomiary energetyczne and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.