Usługi

Polskie Towarzystwo Energetyczne wykonuje oceny osłony termicznej budynku, z wykorzystaniem:
1. Urządzenia Blower Door do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia w budynku, w celu określenia nieszczelności osłony zewnętrznej budynku.
2. Kamery termowizyjnej do określenia miejsca występowania strat ciepła.
Zlecenia należy kierować na konto e-mail

Comments are closed.