Ocena termowizyjna budynku


Ocena termowizyjna wykonywana jest za pomocą kamery termowizyjnej. Kamera pokazuje i rejestruje promieniowanie podczerwone budynku.
Wielkość promieniowania zależna jest od szczelności osłony budynku i różnicy temperatur pomiędzy przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną budynku. Optymalne wyniki pomiarów uzyskuje się przy różnicy temperatur powyżej 15oC.
W dyspozycji PTE znajdują się kamery umożliwiające pomiar temperatury w zakresie  -20oC do 350oC.
Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci termogramów. Zamawiający otrzymuje raport z badań i pomiarów ze wskazaniem miejsca i wielkości strat energii cieplnej budynku.
Zlecenia należy kierować na konto e-mail

Comments are closed.