Pomiary termowizyjne budynków

 

watermarked-materiały na www IR

Pomiary termowizyjne budynków to pewna i szybka metoda oceny stanu i jakości termoizolacji!

Kiedy i w jakim celu zlecać pomiary termowizyjne?

Klienci zlecają badania kamerą termowizyjną budynku np. w sytuacji gdy zamierzają kupić nieruchomość i chcą mieć ekspertyzę w zakresie termoizolacji jako podstawę do decyzji czy ewentualnej negocjacji ceny (w tej sytuacji sprzedawca powinien również posiadać certyfikat energetyczny budynku lub mieszkania, ale z praktyki wiadomo, że certyfikat nie odpowie na wszystkie pytania i często występują znaczne rozbieżności pomiędzy zawartością certyfikatu a rzeczywistością). Sytuację tę można porównać do sytuacji zakupu samochodu, gdy interesuje nas, spalanie (energochłonność), stan nadwozia i w celu określenia jego kondycji posiłkujemy się stacją diagnostyczną. Analogicznie więc co raz więcej klientów decyduje się na pomiary termowizyjne przed zakupem nieruchomości. Badanie termowizyjne zlecają także klienci chcący wykonać termomodernizację domu. W tym przypadku wyniki badań są często punktem wyjścia do szacowania budżetu i skali inwestycji lub wynik jego służy do oceny wykonanych robót. Nie należą niestety do rzadkości sytuacje, w których klienci mają uzasadnione podejrzenia, że nowy dom czy mieszkanie (objęte gwarancją lub rękojmią) posiada istotne wady ukryte, które objawiają się problemami z osiągnięciem lub utrzymaniem komfortowej temperatury w okresie zimy lub/i lata. Nasza ekspertyza w postaci raportu z badań termowizyjnych jest w zasadzie niepodważalnym dowodem ewentualnych wad izolacji. Jednym z warunków jakie muszą spełniać nowe domy budowane w technologii pasywnej i niskoenergetycznej jest pozytywny wynik badania termowizyjnego izolacji. Szczególnie jeśli korzysta się z dofinansowania z dotacji unijnych. Jakie błędy występują w izolacji budynków? Bazując na doświadczeniu i przedstawiając sprawę skrótowo, można przyjąć, że w budynkach występują trzy podstawowe błędy w izolacji / szczelności. Pierwszy to zbyt mała warstwa izolacji, jej brak lub niestaranne ułożenie, a więc ciepło ucieka bezpośrednio przez ścianę lub dach na zasadzie przenikania przez strukturę przegrody. Drugi błąd to przepływ powietrza między warstwą izolacji a murem po jego zewnętrznej stronie. Następuje więc wychładzanie przegród na skutek cyrkulacji powietrza z zewnątrz. Trzeci błąd to infiltracja (wpływ z zewnątrz) i eksfiltracja (wypływ na zewnątrz) powietrza przez drzwi, okna, szpary w murze, pęknięcia, łączenia itp. bezpośrednio do i z budynku. Zjawisko to bazuje na naturalnej zasadzie wentylacji grawitacyjnej i nasila się przez wiatr i wentylację mechaniczną. Nasilone występowanie powyższych błędów powoduje straty ciepła, wzrost kosztów ogrzewania, miejscowe zawilgocenia, pleśń, dyskomfort cieplny i in. Należy również pamiętać, że nie tylko w sezonie grzewczym odczujemy skutki wspomnianych wad. Także w upalne dni lata ciepło z zewnątrz przenikać będzie do wnętrza budynku powodując np. zwiększenie kosztów klimatyzowania pomieszczeń czy wręcz uniemożliwiając pobyt w niektórych pomieszczeniach (najczęściej na źle zaizolowanych, a więc nagrzanych poddaszach). Przykładowe błędy jako można zidentyfikować dzięki badaniu znajdziecie Państwo w naszej galerii. Badania termowizyjne podciśnieniowe – to wykorzystanie sztucznie wytworzonej różnicy ciśnień między budynkiem a otoczeniem w celu efektywniejszego zobrazowania wad budynku lub mieszkania. Polega ona na wymuszeniu zwiększonej infiltracji powietrza z zewnątrz. O ile w badaniach termowizyjnych przeprowadzanych w sezonie grzewczym bardzo dobrze widać braki izolacji i miejsca napływu zimnego powietrza z zewnątrz to znalezienie miejsc ucieczki powietrza ciepłego od wewnętrznej strony jest trudniejsze. Jak wspomniano wyżej, mamy w budynkach do czynienia z napływem i wypływem powietrza przez różne szczeliny w przegrodach. Zastosowanie metody podciśnieniowej powoduje, że wszystkie szczeliny stają się już tylko miejscem napływu zimnego powietrza z zewnątrz. Po kilku minutach od rozpoczęcia wyciągania powietrza z budynku kamera termowizyjna „widzi” już wszelkie problemy i nieszczelności w budynku. Metoda ta polega na umieszczeniu w futrynie drzwi wejściowych szczelnej przegrody z wentylatorem o odpowiednio dużej wydajności i za jego pomocą wyciągane jest powietrze z budynku lub pojedynczego mieszkania czy nawet pomieszczenia. Osobnym tematem jest badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową lub podciśnieniową zwaną BlowerDoor.

Sz.Z.

Comments are closed.