Oddział PTE

Pomiary Energetyczne Oddział PTE

POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY,
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel. + 48 504 878 659
www.pte.edu.pl       Biuro ZG PTE
WYKONUJEMY OCENY TERMICZNE OSŁON ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
w szczególności:
1. Oceny termowizyjne budynków.
2. Oceny termowizyjne instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
3. Pomiary szczelności przegród zewnętrznych.
4. Oceny termowizyjnej maszyn i urządzeń elektrycznych i technologicznych.
5. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych i uziomów.

 

Comments are closed.